Dendrobates tinctorius auratus "Karibikseite"

Ranitomeya imitator

(mit Lygodactylus kimhowelli)